Preštevilčenje lokomotiv - ozkotirne

Na tej strani vam predstavljam preštevilčenje lokomotiv iz prvotnih oznak v oznake JŽ (med letom 1930 in 1933). V prvi koloni je nova oznaka serije, v drugi prvotna oznaka, v tretji število lokomotiv po preštevilčenju in v četrti koloni tip lokomotive. Lokomotive v spodnji tabeli so tirne širine 0.76m razen serije 99., ki so tirne širine 0.60m.

Serija JŽ Prvotna oznaka Št. lok. v JŽ Tip lokomotive
70 MAV 399.0 3 Ct n2
71 SHS IIIa3 22 Ct n2
72 kukHB IIIc 18 C1t n2c
73 BHStB IIIb5 23 1C1 h2
80 MAV 492.9 9 Dt n2
81 MAV 490 7 Dt n2
82 kukHB IVg 7 D n2
83 BHStB IVa5 81 D1 h2
84 kukHB IVb 12 1D n2
85 SHS IVc6 45 1D1 h2
88 SHS 15102 2 Et h2
89 Bor 5,6 2 Et h2
90 kukHB IVe 9 BBt n4c
91 kukHB VIc7 4 1CCt n4c
92 SHS VIc7 50 1CC h4c
93 kukHB VIa 9 1CC1 n4c
97 BHBStB IIIc5 38 C2st zz n4
99.2 razne lok. 3 Bt n2
99.3 DHFB 15 Ct n2
99.4 DHFB 139 Dt n2
Serija JŽ Prvotna oznaka Št. lok. v JŽ Tip lokomotive
170 SHS 10007 1 Bt n2
171 kukHB IIa 5 Bt n2
172 SHS 10001-06 5 Bt n2
173 BB IIa2 15 Bt n2
174 MAV 289.0 3 B n2
175 SHS 10030 1 Bt n2
176 BHStB IIa3 7 1Bt n2
177 SHS 10701 1 B2t n2
178 BHStB IIa4 8 1B1n2c
180 SHS IIIa3 1 Ct n2
181 kukHB IIIa 1 Ct n2
182 MAV 388 2 C n2
183 Sud Lokalbah 1 C1t n2
184 kukHB IIIg 1 Ct n2
185 BHStB IIIa5 45 C2st n2c
186 SHS IIIa5 11 C2st n2c
187 Sud T4 1 C1t n2
188 kkStB U 4 C1t n2
189 BB IIIa4 34 C1st n2
190 kukHB IVh 1 Dt n2
191 BHStB Vc6 1 E1st n2
192 kukHB IVa5 1 1BBt n4c
193 kukHB V 1 CBt n4
195 BHStB IIIb4 8 C1st zz n4
196 BHStB IIIc5 2 2C zz n4