Lokomotiva JŽ 11- 023

njena sedanja lokacija: muzej Ljubljana Šiška