Lokomotiva JŽ 116-002

njena sedanja lokacija: muzej Ljubljana Šiška