Lokomotiva JŽ 153-011 in 153-006

njena sedanja lokacija: Ajdovščina, muzej Ljubljana