Gradnja nove proge Divača - Koper - 2TDK

Avtor fotografij je g. Štefan Stepic
Stanje 24.2.2022