Tovorni vlak na relaciji Novo mesto - Arad

Posnetki so nastali v Trebnjem