Vlak št. 3217 19.10.2021

Minilo je cca. 30 let ko je vozil na progi Ljubljana Novo mesto
nazadnje potniški vlak v rednem prometu kot klasični sestav (lokomotiva + vagoni).
Danes se je to ponovilo, vendar le z enim vagonom.
Šentlovrenc 19.10.2021