Obnova LBV-04

Foto Štefan Stepic

Obnova lokomotive LBV-04 je potekala med 7.8.2017 in 13.10.2017. Fotografije so razdeljene v štiri sklope in sicer:
1. sklop - Razgradnja lokomotive z izvezavo koles, ter obnova delov in sklopov
2. sklop - Montažna dela s spuščanjem lokomotive in uvezavo koles, montažo spojnega in veznega drogovja, batov ...
3. sklop - Ličarska dela - priprava lokomotive na barvanje in vse do finalizacije
4. sklop - Lokomotiva v domačem delovnem okolju

Kakor trenutno kaže, se lokomotivi počasi izteka njena delovna doba. V Đuro Đakoviču je bilo na osnovi serije 62 izdelanih 6 lokomotiv LBV-.., ta kratica pa pomeni Lokomotiva Brez Vatre. Službovale pa so:

Seznam lokomotiv

LBV_01 proizvedena leta 1958 rafinerija Sisak
LBV_02 proizvedena leta 1963 rafinerija Bosanski Brod
LBV_03 proizvedena leta 1964 rafinerija Bosanski Brod
LBV_04 proizvedena leta 1964 TE TO Ljubljana
LBV_05 proizvedena leta 1965 Skopje
LBV_06 proizvedena leta 1965 rafinerija Sisak
Prvi sklop - razgradnja z dviganjem lokomotive in izvezavo koles ter obnove delov in sklopov