Obnova proge Ptuj - Mekotnjak

Obnova odseka Ormož - Pušenci med 1 in 2,6 km in
odseka Pušenci - Pavlovci med 2,6 in 2,9 km ter 4,9 in 6,2 km
avtor fotografij g. Viktor Lednik