Prvega januarja iz Ljubljane v Novo Gorico in nazaj

Proga mostov in predorov v snežno deževnem vremenu
prav nobeden posnetek ni prikazan dvakrat, vsak portal predora se nahaja na drugi lokaciji