Nadvoz Lipovci

Več faz izgradnje cestnega nadvoza
avtor fotografij g. Viktor Lednik