Obnova proge Slovenska Bistrica - Pragersko

dela potekajo med km 569,3 in 573,3. Posnetki so nastali med 30.9. in 26.11.2014
avtor fotografij g. Viktor Lednik