Obnova proge Slovenska Bistrica - Pragersko

dela potekajo med km 569,3 in 573,3. Posnetki so nastali med 27.11. in 19.12.2014 ko je bila proga ponovno predana prometu
avtor fotografij g. Viktor Lednik