Obnova proge Ljutomer - Mekotnjak - 1. del

avtor fotografij g. Viktor Lednik