Obnova postaje Pragersko

Avtor: Viktor Lednik
Načrt nove železniške postaje v Pragerskem (PDF dokumenti)
Smer A (Ljubljana)
Območje postaje
Smer B (Maribor)
Smer C (Ptuj)