Obnova postaje Pragersko

Avtor: Viktor Lednik
Kronološki pregled obnove
Stanje 24.8.2021