TKM maketa - H0 marklin sistem

Nekaj osnovnih podatkov o tej maketi:

na maketi je 8 postaj in sicer: Naše mesto, Sinji log, Zeleni gaj, Višave, Luka, ranžirna ter Skrita1 in Skrita2. Z izdelavo le te sem pričel leta 2015, naj povem, da to ni moja prva maketa katero sem izdelal. Načrt za to maketo sem izdelal s pomočjo računalniškega programa, kateri mi je zelo olajšal delo pri izračunu naklonov oz. višinskih kotacij na posameznih točkah.Na maketi je tudi tramvajska proga.

Ali bi morda sedaj naredil kaj drugače?Zagotovo bi, saj to nenazadnje dokazuje tudi dejstvo, da se je tirna shema spremenila že kar nekajkrat, no ne generalno, ampak v posameznih segmentih. Pri izbiri materialov za izdelavo le te, pa bi v veliki meri ostal pri izbranem, bi pa se zagotovo izognil iverne plošče za podlago tirnic. Le to sem uporabil le na postajah. Tudi posip za izdelavo pokraine ne bi bil doma narejen iz obarvanega žaganja. Slednjega sem pričel odstranjevati in nadomeščati s statično travo.

Veliko zadev sem izdelal v samogradnji in na ta način zmanjšal stroške. Prav vsa dela od samega začetka, se pravi ureditve prostora, je bilo izvedeno v lastni režiji. Maketa pa še zdaleč ni končana, če sploh bo kdaj. Idej je še za najmanj prihodnjih deset let.

Galerija spodaj prikazuje dela od začetka do aprila 2016, seveda bodo sledila nadaljevanja.