Lokomotiva JŽ 118-005

njena sedanja lokacija: Nova Gorica