Lokomotiva JŽ 20-183

njena sedanja lokacija: Trebnje