Lokomotiva JŽ 24-036

njena sedanja lokacija: muzej Ljubljana Šiška