Lokomotiva JŽ 53

njena sedanja lokacija: Rogatec (53-003) in Naklo (53-019)