Lokomotiva FS 625.107

njena sedanja lokacija: Šmartno ob Paki