Pokvarjen 713/715-100 prenočuje v Trebnjem

in še nekaj slik "dogajanja" na postaji