Preštevilčenje lokomotiv - normalni tir

Na tej strani vam predstavljam preštevilčenje lokomotiv iz prvotnih oznak v oznake JŽ (med letom 1930 in 1933). V prvi koloni je nova oznaka serije, v drugi prvotna oznaka, v tretji število lokomotiv po preštevilčenju in v četrti koloni tip lokomotive. Slike nekaterih lokomotiv pa si lahko ogledate na strani Slike SŽ / Parna vleka.

Serija JŽ Prvotna oznaka Št. lok. v JŽ Tip lokomotive
01 SDŽ 1000 134 1C1 h4
02 MAV 372 32 2C h2
03 Sud 109 15 2C h2
04 SDŽ 150 7 1C1 n4c
05 JDŽ 389 40 2C1 h2
06 DRB 39 30 1D1 h2
07 KKStB 380 10 1E h4c
08 MAV 328 6 2C h2
09 DRB 38 7 2C h2
10 Sud 570 5 2D h2
11 MAV 424 62 2D h2
16 MAV 22 35 1B1t h2
17 MAV 342 89 1C1t h2
18 Sud 629 5 2C1t h2
20 SDŽ 6000 222 1C h2
21 SDŽ 0 15 1C1 h2
22 MAV 324 101 1C1 n2c/h2
23 KPEV G7.1 29 D n2/n2c
24 KKStB 170 61 1D n2c
25 KKStB 270 35 1D h2
26 SDŽ 7000 100 1D h2
27 MAV 401 15 1BB n4c
28 KKStB 80 83 E h2
29 BBö 81 42 1E h2/h2c
30 JDŽ 583 40 1E h2
31 MAV 651 9 CC n4c
32 MAV 601 36 1CC h4c
33 DRB 52 več kot 240 1E h2
34 WüStB 6 1F h4c
35 KPEV G10 163 E h2
36 KPEV G12 49 1E h3
37 USATC S160 več kot 60 1D h2
38 US Army Lib. več kot 65 1D h2
50 MAV 376 92 1C1t h2/n2c
51 MAV 375 160 1C1t h2
52 KKStB 178 8 Dt n2c
53 BBö 378 29 1D1t h2
60 SDŽ 06 6 Ct n2
61 SDŽ 2000 64 Ct n2
62 US Army 154 Ct n2
Serija JŽ Prvotna oznaka Št. lok. v JŽ Tip lokomotive
101 SDŽ 110 5 2B n2
102 MAV 220 8 2B n2
103 Sud 17c 14 2B n2
104 Sud 106 18 2B n2c
105 MAV 222 1 2B n4c
106 KKStB 429 16 1C1 h2/h2c
107 MAV 323 14 1C1 n2c
108 KKMB 60 2 1C1 n2c
109 Sud 32f 13 2C h2
110 Sud 110 14 1C1 n4c
111 KKStB 206 1 2B n2c
112 KFNB IIIc 801 1 2C n2
113 KKStB 229 1 1c1t n2c
114 KPEV G7.2 2 D n2
115 FS 910 7 1C1t n2c
116 KKStB 229 21 1C1t n2c
117 MAV 442 2 1D1t h2
118 FS 940 4 1D1t h2
120 MAV 370 23 C n2c
121 KKStB 37 4 C n2
122 SDŽ 60 12 C n2
123 MAV 335 1 C n2
124 Sud 29 32 C n2
125 MAV 326 72 C n2
126 MAV 325 46 C n2c
127 KKStB 59 21 C n2/n2c
128 KPEV G5.3 4 1C n2c
129 KKMB 70 2 1C n2c
130 KKStB 260 3 1C n2c
131 KKStB 60 36 1C n2c
132 Sud35a-c 14 D n2
133 KKStB 73 8 D n2
134 SDŽ 20 3 E n2c
135 KKStB 180 15 E n2c
136 DRB 54 2 1C n2c
137 Sud 60 2 1C n2c
138 PKP Tp102 1 D n2
139 PKP Tp109 1 D n2
140 KPEV G8.1 5 D h2
141 SNCF 2-140-C 1 1D h2
142 KPEV G7.3 1 1D n2c
143 DRB 56 2 1D h2
144 CEH K 18 E h2
145 Sud 580 3 1E h2
146 PKP Ty-23 3 1E h2
147 WüStB K 6 1F h4c
148 KPEV G8.1 1 1D h2
150 KKStB 97 1 Ct n2
151 Sud 32d 20 Ct n2
152 MAV 377 77 Ct n2
153 KKStB 99 12 1Ct n2c
154 DRB 91 5 1Ct n2
155 KKMB 10 3 1C1t h2
156 MAV 475 1 Dt n2c
157 DRB 92 1 Dt h2
158 DRB 93 2 1D1t h2
159 DRB 94 1 Et h2
160 MAV 11 1 1At n2c
161 KKStB 86 2 Bt n2c
162 Sud 4 b 11 B1t n2
163 MD 1 1 Ct n2

Kot vidite sem opisal preštevilčenje le normalnotirnih lokomotiv. Zanimiv je tudi podatek koliko lokomotiv se je nahajalo na tleh nekdanje JŽ, to število presega 2900 točno pa ni zaradi tega, ker nimam točnih podatkov za lokomotive serije 33, 37 in 38, katere so prihajale k nam med drugo svetovno vojno.

Označevanje tipa lokomotiv:

Prva številka označuje število tekalnih osi spredaj, črka označuje število pogonskih osi, številka za črko pa število tekalnih osi zadaj. Nato je še označba za tender lokomotivo (črka t), sledi presledek, zatem je črka, ki označuje ali je lokomotiva mokroparna n ali pregretoparna h, nato sledi številka, ki označuje število pogonskih valjev 2, 3 ali 4 na koncu pa je še označba za vezno lokomotivo c.

Pomen črk:
A ena pogonska os
B dve pogonski osi
C tri pogonske osi
D štiri pogonske osi
E pet pogonskih osi
F šest in tako dalje

Primer:
06 serija 1D1 h2 pomeni ena tekalna os spredaj štiri pogonske osi in ena tekalna os zadaj pregretoparna z dvema pogonskima valjema,
32 serija 1CC h4c pomeni ena tekalna os spredaj in dvakrat po tri pogonske osi (to pa zaradi tega,da je lahko lokomotiva vozila tudi po ostrejših ovinkih saj bi v primeru togega vpetja šestih osi bilo to nemogoče), pregretoparna s štirimi pogonskimi valji in zvezno delovanje.