Lokomotiva JŽ 62

Tehnični podatki

Proizvajalec država H.K.Porter, Pittsburgh (62-019); Vulcan, Wilkes-Barre (62-037 in 62-070); ostale Đuro Đaković, Slavonski Brod
ZDA, Jugoslavija
Leto izdelave 019 - 1943; 037 - 1943; 070 - 1944; 119 - 1956; 121 - 1957; 324 - 1953; 360 - 1953 in 632 - 1955
Prvotna oznaka 019 - USATC 1394
037 - USATC 4332
070 - USATC 6171
vse ostale so imele prvo oznako JŽ
Tovarniška št. 019 - 7547; 037 - 4494; 070 - 4541; 121 - 628; 324 - 324; 360 - 360 in 632 - 632
Tip Ct n2
Moč 250 kW
Največja hitrost 45 km/h
Dolžina 9 m
Višina 3,95 m
Teža 54 t
Osni pritisk 16 t
Premer:
- pogonskih koles 1372 mm
- tekalnih koles
Premer parnega valja 420 mm
Hod parnega bata 610 mm
Površina rešetke 1,6 m2
Ogrevalna površina 70,85 m2
Tlak v kotlu 14 bar
Tip krmiljenja Heusinger
Tip zavor ?

Lokomotive serije 62 so bile namenjene v glavnem za premik vozile pa so tudi po progah v Sloveniji.

Zanimivosti: omenjena serija izvira iz ZDA, po letu 1956 pa so pričeli omenjeno serijo izdelovati tudi v Slavonskem Brodu. Po končani drugi svetovni vojni so omenjeno serijo Američani dodelili Jugoslaviji (129 lokomotiv) in še nekaterim drugim državam v okviru UNRRA pomoči.Ta serija velja kot ena izmed najbolj razširjenih na tleh nekdanje skupne države.