SŽ 813/814 - Fiat

Tehnični podatki

Proizvajalec država FIAT Torino Italija, TVT Maribor Slovenija
Leto izdelave 1973-1976, predelava od 1988 dalje v podserijo 1xx
Razpored osi (1A)´(A1)´ + 2´2´
Moč 294 kW
Rezervar za gorivo 830 l
Največja hitrost 100 km/h
Teža 67 t (39 + 28)
Dolžina čez spenjačo 44,2 m
Širina 2,9 m
Osni pritisk 11 t / 8,5 t
Premer novih koles 920 mm
Budnik impulzni BCDM
Brzinomer Hasler RT 9i, A 29i
ASN I60i RIZ
Min. polmer loka proge 90 m
Št. garnitur v spregi 2
Št. sedežev 156 (74 + 82)

Omenjeno serijo so nabavili v sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Zamenjala je dokaj neudobno in počasno serijo 812. Srečali smo jo lahko prav na vseh Slovenskih neelektrificiranih progah, danes pa v glavnem še na soškem koridorju in štajerskih progah na dolenjskih progah pa so jo po desetih letih začeli zamenjevati s serijo 713-715. Kot vidite obstajajo dve obliki teh garnitur to pa je posledica tega, da so bile nekatere karoserije že dokaj dotrajane in so jih v Mariboru ob koncu prejšnjega stoletja nadomestili s prirejenimi karoserijami serije 713-715. Ta serija ima dizel-mehanski pogon in dva motorja. Sam pogon ji je v manjši minus saj speljuje in dosega končno hitrost počasneje, v prednost ji pa gre pogon z dvema motorjema saj se v primeru okvare enega motorja še vedno pripelje na cilj, kar pa za serijo 713-715 ne velja in obstane na mestu okvare.

Avtor stanja vozil: Luka Gradišnik
Stanje vozil: 21. 8. 2022 tukaj