SŽ 362 - Meh

Tehnični podatki

Proizvajalec država Ansaldo, Italija
Leto izdelave 1962-1967
Razpored osi Bo´Bo´Bo´
Nazivna napetost 3 kV
Trajni tok 3 x 310 A
Moč 2.790 kW
Največja hitrost 120 km/h
Teža 113 t
Dolžina med odbojniki 18,4 m
Širina 3,15 m
Višina ob spuščenem pantografu 4,28 m
Osni pritisk 18,8 t
Premer novih koles 1.250 mm
Budnik Impulzni BCDM
Brzinomer RT 9i, A 16i
ASN I-60i Siemes
RDZ TFZ 70
Min. polmer loka proge 80 m
Min. polmer na drči 300 m

Konec 50-ih let so nekdanje Jugoslovanske Železnice naročile pri tovarni Ansaldo iz Genove električne lokomotive, z osnim zaporedjem Bo'Bo'Bo' za svoje elektrificirane proge z napetostjo 3000 V enosmernega toka. Poleg ene lokomotive JŽ 341, so to prve električne lokomotive, ki so jih Jugoslovanske železnice kupile za obratovanje na svojih progah. V letih med 1960 in 1967 je v Jugoslavijo prišlo 40 lokomotiv podserije 000, ki so spadale pod ZŽTP Ljubljana (21 lokomotiv) in ŽTP Zagreb (19 lokomotiv). V rednem prometu so od 21.11.1960. Vozile so na celotnem elektrificiranem omrežju v Sloveniji in delu Hrvaške, kajti odsek Zagreb - Reka, je bil takrat še elektrificiran na enosmerno napetost 3 kV). V letih 1968 in 1969 je bilo za ŽTP Zagreb dostavljenih še 10 nekoliko izboljšanih lokomotiv, ki jim je bila dodeljena podserija 100. Bile so meter daljše in težje.

Lokomotivo je zasnovana na podlagi italijanskih serij FS E636 in FS E646. Glavna značilnost vrste 362 je, da spada med zglobne lokomotive. To pomeni da je lokomotiva sestavljena iz dveh polkabin, ki sta povezani mehansko, električno in zračno. Lokomotiva ima tri podstavne vozičke. Srednji podstavni voziček prevzema del mase obeh polkabin. Takšna konstrukcija lokomotive je olajšala vožnje skozi loke. Povezavo med polkabinami pred zunanjimi vlivi ščiti usnjeni oziroma gumijasti meh. Od razlog zakaj imajo pri vzdevek »meh«, »mehovka«. Manj znani vzdevek je »pershing« (balistična raketa), na Hrvaškem pa so bolj poznane po imenom »žutka«.

Po razpadu nekdanje skupne države in delitveni bilanci 1. oktobra 1991 nam je od prvotnih 21 pripadalo 17 lokomotiv. (Hrvaški so pripadali 362-009, -010, -012 in -014). Do leta 2005 so vlekle potniške in tovorne vlake po vseh slovenskih elektrificiranih progah. Takrat so kot zamenjavo zanje začele prihajati lokomotive serije 541, serijo 362 pa so zaradi zastarelosti in dotrajanosti pričeli postopoma izločati iz prometa. Dve lokomotivi (362-031 in 034) so leta 2008 prodali zasebnemu prevozniku na Češko, ostale pa so izločili do 14. julija 2009, ko je bila tudi poslovilna vožnja lokomotive 362-027. Ta je sedaj edina ohranjena pri nas v oskrbi DLŽ Ilirska Bistrica. V muzeju Slovenskih železnic se nahaja še 362-029 preštevilčena v 362-037, a je bolj v klavrnem stanju in usoda te lokomotive še ni znana.

Lokomotive so skozi svoje obdobje doživljale različne spremembe in modifikacije, ki se kažejo tako v tehničnem kot vizualnem smislu. Med slednje spadajo predvsem odjemniki toka od serije 363, ki so zamenjali škarjaste odjemnike, oblika in število čelnih luči, klimatske naprave, sprememba hladilnih rešetk, odstranitev pomožnega kompresorja na podstavnem vozički itd. Tri lokomotive (362-023, -026 in -027) so bile opremljene z italijanskimi varnostnimi napravami in so od junija 2003 opravljali interoperabilne vožnje do postaje Cervignano brez menjave lokomotiv na meji.

Še večje spremembe so lokomotive doživljale na Hrvaškem. Dobile so novo številčenje (HŽ 1061), barvno shemo, nekatere novo obliko kabine, dve lokomotivi 362 pa so celo predelali v serijo JŽ 462 (kasneje HŽ 1161). Vse lokomotive so izločili iz prometa do decembra 2012, ko so zaključili z elektrifikacijo proge na 25kV AC.

Omenjena serija je izločena iz prometa, njena poslovilna vožnja je bila 14.7.2009 slike so vam na voljo tukaj>>>, video posnetek pa tukaj>>>

Avtor stanja in opisa vozil: Luka Gradišnik
Stanje vozil: 14. 3. 2024 tukaj

Podrobnejši opis o omenjeni vrsti lokomotive najdete tukaj. Avtor opisa: Luka Gradišnik.