Železnica v sliki

Ogledate si lahko slikovno gradivo povezano z dogodki na železniških tirih.

Več...

Infrastruktura

Slovensko železniško omrežje sestoji iz 331 km dvotirnih in 898 km enotirnih prog. Od tega jih je elektrificiranih 503 km (301 km dvotirnih in 172 km enotirnih). Več si lahko pogledate

tukaj...

Iz arhiva

Poskušal vam bom predstaviti čimveč arhivskega gradiva. To gradivo je bilo pridobljeno v Železniškem muzeju Ljubljana, Zgodovinskem arhivu Ljubljana - enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, nekaj materiala pa je tudi iz starih izvodov časopisov ter prepisov iz posameznih knjig. Ogledate si lahko tudi stare fotografije železniških ljubiteljev.

Več...

Zadnja sprememba: 11.04.2021